Privacybeleid

Van De Maele bewaart verschillende persoonsgegevens van klanten en toekomstige klanten. Wij informeren u hieronder waarom wij deze gegevens verwerken en bijhouden.

Identiteit
U kan ons bereiken op Korrestraat 8, 9550 Herzele, België, via +32 (0)477 35 18 41 of via frank@vandemaele.eu.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van onze klanten worden gebruikt in het kader van de klantenadministratie, de facturatie en het uitvoeren van ons beroep. Wij houden enkel die gegevens bij die nodig zijn voor onze beroepsdoeleinden en we houden ons hierbij aan de deontologische code van ons beroep en de huidige wetgeving.

De gegevens die wij verwerken en bijhouden werden ons vrijwillig door onze klanten medegedeeld. Door ons te contacteren geeft u de toestemming om uw gegevens te gebruiken bij onze beroepsdoeleinden.

Duur van de opslag
De gegevens worden vernietigd zodra de wettelijke bewaartermijn voorbij is.

Vertrouwelijkheid
Van De Maele verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen door middel van alarmen, anti-virussoftware en andere maatregelen die we nodig achten.
Alle medewerkers van Van De Maele zijn op de hoogte van deze privacyregels en worden geacht deze te volgen.

Overmaken aan derden
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden die niets met ons te maken hebben.

Data- en verwerkingsregister
In ons data- en verwerkingsregister staat gedetailleerd over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en verwerken.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens
Onze klanten hebben het recht om de opgeslagen gegevens in te kijken, aan te passen of te laten wissen.
Wenst u uw gegevens in te kijken, gelieve ons te contacteren per e-mail via frank@vandemaele.eu of per brief naar Korrestraat 8, 9550 Herzele, België.

Cookies op de website
Onze website houdt geen cookies bij over het gebruik of de ingevulde gegevens in formulieren. De enige uitzondering is de Google Analytics-cookie waarmee wij bijhouden hoeveel bezoekers op onze website komen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn op geen enkele manier terug te traceren naar een persoon. De bezoekersstatistieken worden bijgehouden in overeenstemming met het privacy-beleid van Google.

Klachten
U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op commission@privacycommission.be of per post:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.